Giới thiệu

Cung Triển lãm kiến trúc,
quy hoạch xây dựng quốc gia

Thông tin phòng ban

Địa chỉ: Đường Đỗ Đức Dục, Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội

ĐT: 38049561- 08049566

Vị trí, chức năng:

Cung Triển lãm kiến trúc, quy hoạch xây dựng quốc gia trực thuộc Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia là đơn vị sự nghiệp có thu, thực hiện các chức năng: Tổ chức trưng bày, giới thiệu về các quy hoạch xây dựng quan trọng của quốc gia và thủ đô, các mô hình bản vẽ, tư liệu về các công trình kiến trúc có giá trị trong nước và trên thế giới; tổ chức sự kiện, các hoạt động triển lãm, tuyên truyền, phổ biến, cung cấp thông tin trong lĩnh vực quy hoạch xây dựng, kiến trúc, hạ tầng kỹ thuật, phát triển đô thị phục vụ công tác quản lý nhà nước và sự phát triển của ngành Xây dựng; thực hiện một số hoạt động tư vấn, dịch vụ trong các lĩnh vực thuộc chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng và các dịch vụ có thu khác trong quá trình quản lý, khai thác, sử dụng công trình Cung Triển lãm kiến trúc, quy hoạch xây dựng quốc gia theo quy định của pháp luật.

Cung Triển lãm kiến trúc, quy hoạch xây dựng quốc gia có con dấu riêng, có biểu tượng riêng, có tài khoản tiền Việt Nam và ngoại tệ tại kho bạc Nhà nước và ngân hàng và được đăng ký mã số thuế theo quy định của pháp luật; được đăng ký kinh doanh các dịch vụ thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ của đơn vị theo quy định của pháp luật.

Cung Triển lãm kiến trúc, quy hoạch xây dựng quốc gia chịu sự quản lý, chỉ đạo trực tiếp của Viện trưởng Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế, tài chính.

  • Tên giao dịch tiếng Anh: National Exhibition Construction Center (viết tắt là NECC)

Nhiệm vụ, quyền hạn:

Cung Triển lãm kiến trúc, quy hoạch xây dựng quốc gia thực hiện các nhiệm vụ:

1. Tổ chức triển lãm, trưng bày, giới thiệu về lĩnh vực kiến trúc, quy hoạch xây dựng trong cả nước;

2. Tổ chức tiếp đón các đoàn đại biểu của Đảng, nhà nước, các cơ quan trung ương và địa phương, các đoàn khách quốc tế, các tổ chức quốc tế, doanh nghiệp và người dân có nhu cầu tham quan, tìm hiểu về quy hoạch chung xây dựng thủ đô, các quy hoạch xây dựng quan trọng khác và các mô hình, tư liệu về kiến trúc Việt Nam cũng như trên thế giới được triển lãm trưng bày tại Cung.

3. Tổ chức sự kiện, các hoạt động triển lãm, tuyên truyền, phổ biến, cung cấp thông tin về các lĩnh vực: kiến trúc, quy hoạch xây dựng, hạ tầng kỹ thuật, phát triển đô thị phục vụ công tác quản lý nhà nước và sự phát triển của ngành Xây dựng, bao gồm:

 a) Tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm, quy chuẩn, tiêu chuẩn trong lĩnh vực: kiến trúc, quy hoạch xây dựng, hạ tầng kỹ thuật, phát triển đô thị;

b) Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu, cung cấp thông tin, tập san, chuyên đề về các lĩnh vực: kiến trúc, quy hoạch xây dựng, hạ tầng kỹ thuật, phát triển đô thị;

c) Tổ chức triển lãm, hội nghị, hội thảo, chiếu phim chuyên đề về các lĩnh vực thuộc chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.

d) Tổ chức các hoạt động nhằm nâng cao năng lực, nhận thức của các chủ thể tham gia hoạt động xây dựng, tổ chức, doanh nghiệp, người dân các cộng đồng về quản lý xây dựng và phát triển đô thị.

đ) Tổ chức trưng bày, giới thiệu các mô hình, bản vẽ, ảnh, đồ vật, tư liệu…của các công trình kiến trúc Việt Nam và Thế giới dưới các hình thức: Triển lãm, hội thảo, chuyên đề…

4. Nghiên cứu, sưu tầm, kiểm kê, bảo quản, trưng bày, tuyên truyền và phát huy giá trị của các công trình kiến trúc có giá trị của Việt Nam và các nước trên thế giới. 

5. Thực hiện các hoạt động tư vấn, dịch vụ trong các lĩnh vực thuộc chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng và các dịch vụ có thu khác trong quá trình quản lý, khai thác công trình Cung Triển lãm kiến trúc, quy hoạch xây dựng quốc gia theo quy định của pháp luật, bao gồm:

a) Tư vấn thiết kế đô thị; tư vấn lập và thực thiện quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị; tư vấn thiết kế kiến trúc, cảnh quan đô thị; tư vấn, cung cấp thông tin và kinh doanh dịch vụ bất động sản; thiết kế, thi công mô hình, sa bàn kiến trúc, quy hoạch;

b) Thiết kế, trang trí, thi công không gian trưng bày, không gian triển lãm, hội chợ, nội ngoại thất công trình kiến trúc;

 c) Kinh doanh dịch vụ quảng cáo, in ấn, dịch vụ văn hóa, ấn phẩm, trang thông tin trên internet và hàng lưu niệm, dịch vụ giải khát, ẩm thực, tiếp phục vụ khách du lịch tham quan công trình Cung Triển lãm kiến trúc, quy hoạch, xây dựng quốc gia và người dân theo quy định của pháp luật.

6. Tổ chức quản lý, khai thác, duy tu, bảo trì công trình Cung Triển lãm kiến trúc, quy hoạch xây dựng quốc gia; được liên danh, liên kết với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để thực hiện các nhiệm vụ được giao đảm bảo tuân thủ cac quy định của pháp luật.

7. Quản lý tài chính, tài sản được giao, quản lý các hoạt động có thu của Cung Triển lãm kiến trúc, quy hoạch xây dựng quốc gia theo quy định của pháp luật. 

8. Quản lý về tổ chức bộ máy và các chế độ chính sách khác đối với cán bộ, viên chức theo các quy định của nhà nước và của Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia.

9. Thống kê, báo cáo định kỳ (theo quý) và báo cáo đột xuất theo yêu cầu, quy định của Viện trưởng Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia về các lĩnh vực công tác của đơn vị.

10. Thực hiện các nhiệm vụ khác Viện trưởng Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia giao, phù hợp với chức năng nhiệm vụ của đơn vị;