Quy hoạch
Tìm đồ án theo địa lý
< Trở lại danh sách

Thiết kế mô phỏng quy hoạch – thi công mô hình đồ án Quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050, Tỉ lệ 1/2000

Địa điểm: tỉnh Bắc Ninh

Quy mô : thiết kế 260km2, mô hình: 130m2

Chủ đầu tư: Sở Xây dựng Bắc Ninh

Hoàn thành :9-2015

Kiến trúc khác