Liên hệ

Phân viện Quy hoạch đô thị và nông thôn Miền Nam

Lầu 3 - Số 14 Kỳ Đồng - P9 - Q3 - TP. Hồ Chí minh
ĐT: 08. 39310499 | Fax: 08.35261581
Email: * Website: viup.vn