Quy hoạch
Tìm đồ án theo địa lý
< Trở lại danh sách

Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch thác Bản Giốc (tỷ lệ 1/5.000)

Vị trí: xã Đàm Thủy, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng

Quy mô: 1.000 ha

Quyết định phê duyệt số: 485/QĐ-TTg ngày 13/04/2017

Năm hoàn thành: 2017

Quy hoạch chung đô thị khác