Quy hoạch
Tìm đồ án theo địa lý
< Trở lại danh sách

Quy hoạch xây dựng hệ thống trụ sở làm việc các cơ quan tư pháp trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050

Vị trí: Toàn bộ địa giới hành chính TP. Hà Nội gồm 30 Quận, Huyện, Thị xã.

Quy mô: 355.215 m2

Quyết định phê duyệt số: 4953/QĐ-UBND Thành phố Hà Nội

Năm thực hiện: 2013

Quy hoạch chung đô thị khác