Quy hoạch
Tìm đồ án theo địa lý
< Trở lại danh sách

Quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Thụy Dương, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình

Vị trí: Xã Thụy Dương, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình

Quy mô: 745ha

Chủ đầu tư: UBND xã Thụy Dương

Năm thực hiện: 2010

Quy hoạch điểm dân cư nông thôn khác