Quy hoạch
Tìm đồ án theo địa lý
< Trở lại danh sách

Quy hoạch xây dựng xã Liên Giang, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình giai đoạn 2010-2025

Vị trí: xã Liên Giang, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình

Quy mô: 530,93

Chủ đầu tư: UBND xã Liên Giang

Quyết định số: 2655/QĐ-UBND

Năm thực hiện: 2010

Quy hoạch điểm dân cư nông thôn khác