Ba Lan có thuế tài sản từ hơn 30 năm trước

Tại đất nước Ba Lan, thuế tài sản được ban hành từ năm 1986 và được đánh vào nhà và đất.

Ảnh minh họa.

Theo nghiên cứu của Viện Chiến lươc chính sách tài chính, ở Ba Lan có 3 loại thuế đánh vào nhà, đất, bao gồm: thuế bất động sản thành thị (hay còn gọi là thuế bất động sản), thuế nông nghiệp và thuế rừng. Trong đó thuế bất động sản có vai trò quan trọng nhất. Chính quyền địa phương quy định thuế suất thuế bất động sản và thuế nông nghiệp trong khung do chính quyền trung ương quy định.

Tại Ba Lan, thuế bất động sản được ban hành từ năm 1986 và được phân cấp cho chính quyền địa phương từ năm 1991. Thuế bất động sản được đánh trên tất cả các loại tài sản trừ các tài sản thuộc diện chịu thuế nông nghiệp và thuế rừng. Tuy nhiên, khác với nhiều quốc gia thuộc hệ thống các nước xã hội chủ nghĩa trước đây, Ba Lan chưa bao giờ xóa bỏ quyền sở hữu tư nhân tuy nhiều vấn đề về sở hữu vẫn còn chưa rõ ràng. Điều này cũng gây khó khăn cho việc xây dựng thuế bất động sản dựa trên giá trị thị trường.

Mặt khác, thuế bất động sản của Ba Lan được đánh không dựa trên giá trị mà trên diện tích đất và nhà (tính trên diện tích thực tế sử dụng, tức là trừ đi cầu thang, hành lang…). Nhà xưởng và máy móc được đánh thuế theo chi phí hình thành nên tài sản. Cơ sở đánh thuế được xem xét lại hàng năm. Thực tế, thuế bất động sản bao gồm ba thành phần: thuế đất, thuế nhà và thuế “công trình kiến trúc”.

Ba Lan cũng thực hiện nhiều chính sách miễn giảm đối với tài sản sử dụng cho các mục đích công cộng như làm trụ sở của chính quyền địa phương, trường học, bệnh viện, các tổ chức từ thiện… cũng như tài sản của các nhóm tôn giáo, đường sắt và các phương tiện giao thông, đường ống dẫn và các di tích lịch sử. Ngoài ra, có rất nhiều “đặc khu kinh tế” cũng được miễn thuế bất động sản để thu hút đầu tư.

Tại Ba Lan, chủ sở hữu tài sản có trách nhiệm nộp thuế bất động sản. Thuế tài sản được nộp theo quý đối với chủ sở hữu là cá nhân và theo tháng nếu là doanh nghiệp. Doanh nghiệp có trách nhiệm tự kê khai thuế. Hầu hết các địa phương lớn chịu trách nhiệm thu thuế; đối với các địa phương nhỏ thì cơ quan thuế quốc gia có thể thực hiện việc thu.

(Nguồn:baohaiquan.vn)
Tin cũ hơn

Tạp chí online

Ebook

Giới thiệu sách

Liên kết website