6 tháng điều chuyển thanh tra xây dựng về quận, huyện: Vi phạm trật tự xây dựng được chỉ đạo xử lý kịp thời

Đây là đánh giá của Sở Xây dựng Hà Nội tại hội nghị sơ kết 6 tháng về tình hình thực hiện Quyết định 3406/QĐ-UBND ngày 4-7-2018 của UBND TP Hà Nội thí điểm thành lập Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị trực thuộc UBND quận, huyện, thị xã tại TP Hà Nội.

Sáu tháng sau khi thực hiện Quyết định 3406/QĐ-UBND, các Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị quận, huyện, thị xã đã tiến hành kiểm tra 5.561 công trình; phát hiện, thiết lập hồ sơ xử lý đối với 305 trường hợp vi phạm. Cụ thể, 42 trường hợp xây dựng không phép, 47 trường hợp xây dựng sai phép, sai quy hoạch, sai thiết kế; 2 trường hợp xây dựng công trình gây ảnh hưởng đến công trình lân cận, gây ô nhiễm môi trường; 214 trường hợp có các vi phạm khác như xây dựng trên đất công, đất nông nghiệp, vi phạm hành lang bảo vệ công trình đê điều, lưới điện...

UBND cấp huyện, cấp xã đã xử lý dứt điểm 231 trường hợp vi phạm: Cưỡng chế phá dỡ 8 trường hợp; tự khắc phục 151 trường hợp; hòa giải, bồi thường 3 trường hợp... và đang tiếp tục giải quyết, xử lý theo thẩm quyền 74 trường hợp.

Theo ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Chánh Thanh tra Sở Xây dựng Hà Nội, việc thí điểm thành lập Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị trong giai đoạn hiện nay đã góp phần chấn chỉnh, bảo đảm trật tự kỷ cương hành chính; thể hiện tính chủ động, tích cực cùng với việc kiểm tra ngăn chặn từ đầu những vụ vi phạm mới phát sinh.

Sau khi thực hiện Quyết định 3406/QĐ-UBND, lực lượng Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị đã thể hiện tinh thần trách nhiệm, thường xuyên tự rèn luyện học tập, tự nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ để phù hợp với tình hình mới. Công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố nói chung, ở mỗi địa bàn quận, huyện, thị xã nói riêng đã có những chuyển biến tích cực, việc xử lý được thực hiện theo đúng quy trình, quy định.

Việc chỉ đạo, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quản lý trật tự xây dựng tại các quận, huyện, thị xã có nhiều thuận lợi hơn; các vi phạm trật tự xây dựng được chỉ đạo xử lý kịp thời; khẳng định được vai trò chủ lực của lực lượng này trong việc góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, lập lại trật tự kỷ cương hành chính trên nhiều lĩnh vực của đô thị: trật tự lòng đường, vệ sinh môi trường, hạ tầng kỹ thuật, nếp sống văn minh đô thị... Đặc biệt, trong lĩnh vực công tác quản lý trật tự xây dựng, qua áp dụng các biện pháp phối hợp kiểm tra kịp thời, ngăn chặn ngay từ đầu, lực lượng quản lý trật tự đô thị tại các địa bàn đã bước đầu làm tốt công tác giữ gìn, giảm đáng kể trường hợp xây dựng vi phạm không phép, sai phép và xử lý được nhiều trường hợp vi phạm tồn đọng kéo dài, nổi cộm.

(Nguồn:hanoimoi.com.vn)
Tin cũ hơn

Tạp chí online

Ebook

Giới thiệu sách

Liên kết website