Ban hành nghị quyết về tách dự án sân bay Long Thành

Theo chương trình kỳ họp thứ ba, chiều 19-6 Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua nghị quyết về việc tách nội dung bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thành dự án thành phần để triển khai dự án Sân bay Long Thành.

Báo cáo số 889/BC-TTKQH của Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc tổng hợp ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội (ĐBQH) thảo luận tại tổ và hội trường về vấn đề này vừa được gửi đến các vị ĐBQH cho thấy, việc ban hành nghị quyết riêng về nội dung này hay sửa nghị quyết số 94/2015/QH13 (quyết định chủ trương đầu tư dự án - PV) còn có những ý kiến rất khác nhau.

Nhiều ý kiến tán thành việc ban hành nghị quyết riêng, song cũng có ý kiến đề nghị không sửa nghị quyết 94 và cũng không ban hành nghị quyết mới. Lại có ý kiến đề nghị Chính phủ tổ chức lập báo cáo nghiên cứu khả thi trình UBTVQH cho ý kiến thay vì trình Quốc hội trước khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt để vừa đảm bảo tính chặt chẽ vừa có tính chủ động.

 Phối cảnh Cảng hàng không quốc tế Long Thành

Tổng thư ký cũng phản ánh ý kiến của đại biểu cho rằng Quốc hội đã ban hành chủ trương chung về việc xây dựng dự án sân bay Long Thành có 3 giai đoạn và cũng thông qua việc thu hồi đất một lần. Kỳ này Chính phủ trình Quốc hội thông qua việc tách nội dung bồi thường, hỗ trợ, tái định cư chỉ giúp đẩy nhanh tiến độ đưa dự án thành phần này, thực tế đây là cụ thể hóa khoản 2 điều 3 của nghị quyết số 94/2015/QH13, không phải sửa đổi nghị quyết này.

Đáng lưu ý, có ý kiến cho rằng dự án tách mới đề cập đến 3 giai đoạn của dự án mà chưa đề cập đến thời gian hoàn thành nên chưa gắn kết với nghị quyết 94/2015/QH13. Đề nghị cần nêu rõ từng nội dung và giai đoạn hoàn thành để báo cáo Quốc hội.

Bên cạnh đó, nhấn mạnh rằng do diện tích đất thu hồi cho dự án không còn là 5.000 ha như Quốc hội đã quyết mà hiện tăng lên 5.614 ha, có ý kiến cho rằng cần sửa nghị quyết số 94/2015/QH13.

Giải trình, tiếp thu các ý kiến trên, UBTVQH cho rằng: dự án thành phần này có nội dung rất quan trọng, liên quan đến công tác an sinh xã hội, bảo đảm ổn định đời sống, sản xuất của người dân, tổng mức đầu tư lớn; nội dung của dự án thành phần không mâu thuẫn với nghị quyết 94.

Do vậy, đề nghị Quốc hội ban hành nghị quyết riêng để tạo cơ sở pháp lý cho Chính phủ lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án. Mặt khác, theo Nghị quyết 94 thì Quốc hội còn tiếp tục thông qua báo cáo khả thi từng giai đoạn của dự án sân bay Long Thành. Như vậy, vẫn có nhiều nghị quyết về dự án tồn tại cùng với Nghị quyết 94 mà không phải sửa đổi nghị quyết này.

(Nguồn:sggp.org.vn)
Tin cũ hơn

Tạp chí online

Ebook

Giới thiệu sách

Liên kết website