Cả nước cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu đạt hơn 97,3%

Theo Bộ Tài nguyên và Môi trường, 6 tháng qua, các lĩnh vực chuyên ngành do Bộ quản lý có nhiều chuyển biến tích cực.

Cụ thể, công tác quản lý đất đai được tăng cường. Bộ đã trình Thủ tướng Chính phủ các đề án: Tăng cường quản lý đất đai có nguồn gốc từ các nông, lâm trường quốc doanh; Giải pháp phát triển mạnh thị trường quyền sử dụng đất; Nhiệm vụ quy hoạch sử dụng đất cấp quốc gia giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đặc biệt, Bộ đã hướng dẫn các địa phương thực hiện tốt công tác đo đạc, đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đến nay, cả nước đã hoàn thành công tác cấp giấy chứng nhận lần đầu đạt trên 97,3% diện tích cần cấp... Ngoài ra, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã hoàn thành xây dựng kế hoạch tổng thể và kế hoạch 5 năm thực hiện Nghị quyết số 36/NQ-TƯ ngày 22-10-2018 về phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam. Đồng thời, Bộ đã hoàn thiện quy hoạch điều tra cơ bản tài nguyên nước; xây dựng nhiệm vụ, quy hoạch tài nguyên nước quốc gia giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2050...

(Nguồn:hanoimoi.com.vn)
Tin cũ hơn

Tạp chí online

Ebook

Giới thiệu sách

Liên kết website