Chương trình phát triển đô thị Thành phố Nha Trang: Tiếp tục rà soát sửa đổi các quy định còn bất cập

UBND TP. Nha Trang vừa có văn bản đề nghị UBND tỉnh lấy ý kiến thống nhất của Bộ Xây dựng về Chương trình phát triển đô thị TP. Nha Trang đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

Theo UBND TP. Nha Trang, chương trình nhằm rà soát, đánh giá lại hiện trạng đầu tư xây dựng và phát triển đô thị tại TP. Nha Trang; xây dựng danh mục, lộ trình triển khai và tập trung huy động các nguồn lực để đầu tư xây dựng phát triển, hướng đến toàn thành phố đạt chuẩn đô thị loại I trong thời gian tới. Trước mắt, từ nay đến năm 2020 sẽ tiếp tục rà soát các quy định, chính sách về đầu tư kinh doanh để sửa đổi các nội dung không đồng bộ, quy định còn bất cập, chưa rõ ràng. Ngoài ra, sẽ đẩy mạnh công tác xúc tiến, quảng bá du lịch; tăng cường quản lý quy hoạch; tiếp tục lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 tại khu vực đô thị hiện hữu để quản lý xây dựng theo quy định hiện hành; công bố rộng rãi các quy hoạch đã được phê duyệt…

(Nguồn:baokhanhhoa.vn)
Tin cũ hơn

Tạp chí online

Ebook

Giới thiệu sách

Liên kết website