Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư xây dựng nông thôn mới

UBND tỉnh Bình Định vừa ban hành Văn bản số 4612/UBND-KT yêu cầu các sở, ngành chức năng và UBND các huyện, thị xã, thành phố đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn Trung ương hỗ trợ Chương trình Mục tiêu quốc gia (MTQG) xây dựng nông thôn mới (XDNTM) năm 2019 trên địa bàn tỉnh.

Theo báo cáo của Sở KH&ĐT, đến nay, tỷ lệ giải ngân nguồn vốn Trung ương hỗ trợ Chương trình MTQG XDNTM trên địa bàn tỉnh đạt rất thấp. Đến cuối tháng 7.2019, giá trị giải ngân nguồn vốn này mới chỉ đạt 98,3 tỷ đồng, đạt 27% kế hoạch năm.

Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân, UBND tỉnh yêu cầu các địa phương khẩn trương chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị có liên quan tập trung hoàn thiện các thủ tục đầu tư đối với danh mục sử dụng vốn Trung ương hỗ trợ và đẩy nhanh việc giải ngân theo đúng quy định hiện hành. Mỗi cuối tháng (kể từ tháng 8.2019) các địa phương báo cáo tình hình giải ngân nêu trên gửi Sở KH&ĐT để tổng hợp báo cáo, đề xuất UBND tỉnh.

Các Sở KH&ĐT, NN&PTNT tập trung kiểm tra, đôn đốc các địa phương về tình hình giải ngân nguồn vốn; kịp thời báo cáo, đề xuất cho UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo thực hiện.

(Nguồn:baobinhdinh.com.vn)
Tin cũ hơn

Tạp chí online

Ebook

Giới thiệu sách

Liên kết website