Giữ tiêu chí phân loại dự án quan trọng quốc gia ở mức vốn 10.000 tỷ đồng

Tiếp tục chương trình kỳ họp, sáng 13-6, với 439/450 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết bấm nút tán thành, Quốc hội đã thông qua Luật Đầu tư công (sửa đổi).

Đa số đại biểu bấm nút thông qua dự án Luật Đầu tư công (sửa đổi).

Trước khi biểu quyết thông qua dự luật, các đại biểu đã nghe báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo luật.

Chủ nhiệm Ủy ban Tài Chính - Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Hải cho biết, về tiêu chí phân loại dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A, B, C, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) tiếp thu theo kết quả phiếu xin ý kiến của đa số đại biểu Quốc hội và giữ nguyên tiêu chí phân loại dự án như quy định của Luật Đầu tư công hiện hành.

Về thời gian trình và phê duyệt kế hoạch đầu tư công trung hạn, UBTVQH tiếp thu theo kết quả phiếu xin ý kiến của đa số đại biểu Quốc hội, theo đó quy định, Quốc hội khóa trước chuẩn bị kế hoạch đầu tư công trung hạn để Quốc hội khóa mới quyết định tại kỳ họp đầu tiên của nhiệm kỳ.

Về thẩm quyền xem xét, quyết định danh mục dự án kế hoạch đầu tư công trung hạn, theo kết quả lấy ý kiến đại biểu Quốc hội ngày 3-6-2019, do không có phương án nào được trên 50% đại biểu Quốc hội lựa chọn, nên UBTVQH đề nghị Quốc hội cho giữ cơ bản như quy định của Luật Đầu tư công hiện hành; đồng thời, chỉnh lý một số chi tiết để đảm bảo đồng bộ với Luật Ngân sách nhà nước (NSNN).

Về thẩm quyền của Quốc hội, luật mới giữ quy định Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư đối với chương trình mục tiêu quốc gia; dự án quan trọng quốc gia theo khoản 1 Điều 17 của Luật Đầu tư công hiện hành.

Về quy trình, thời gian trình, phê duyệt và giao kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước, luật mới giữ nguyên quy trình, thủ tục như quy định tại Điều 65 của Luật Đầu tư công hiện hành, chỉ chỉnh lý về mặt thời gian để phù hợp với quy định Quốc hội khóa mới quyết định kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn mới.

Luật Đầu tư công (sửa đổi) gồm 6 chương, 101 điều, quy định việc quản lý nhà nước về đầu tư công; quản lý và sử dụng vốn đầu tư công; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động đầu tư công.

Luật Đầu tư công (sửa đổi) có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2020.

(Nguồn:hanoimoi.com.vn)
Tin cũ hơn

Tạp chí online

Ebook

Giới thiệu sách

Liên kết website