Góp ý việc lập, phê duyệt dự toán chi phí và lựa chọn nhà thầu tư vấn nước ngoài

Bộ Xây dựng vừa có văn bản phúc đáp Văn phòng Chính phủ về đề nghị góp ý kiến về lập, phê duyệt dự toán chi phí và lựa chọn nhà thầu tư vấn nước ngoài thực hiện công tác kiểm tra, tính toán, đối chứng hồ sơ thiết kế kỹ thuật phần cầu chính dây văng thuộc Dự án thành phần đầu tư xây dựng cầu Mỹ Thuận 2 và đường dẫn 2 đầu cầu.

Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)

Theo Bộ Xây dựng, dự án cầu Mỹ Thuận 2 và đường dẫn 2 đầu cầu là dự án thành phần thuộc dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 đã được Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 52/2017/QH14 ngày 12/11/2017.

Theo báo cáo của Bộ Giao thông vận tải tại Văn bản số 1118/BGTVT-CQLXD ngày 31/01/2019 thì giải pháp thiết kế phần cầu chính cầu Mỹ Thuận 2 sử dụng phương án cầu dây văng hai mặt phẳng dây có chiều dài nhịp lớn nhất 350m.

Đây là công trình có tính chất kỹ thuật phức tạp và theo Thông tư số 03/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng là công trình giao thông cấp đặc biệt. Việc khảo sát, lập thiết kế và thẩm tra thiết kế, thi công xây dựng sẽ do các nhà thầu tư vấn và nhà thầu xây lắp trong nước thực hiện.

Cũng theo báo cáo của Bộ Giao thông vận tải, để có thể đánh giá khách quan một cách toàn diện nhằm khắc phục những thiếu sót có thể xảy ra trong quá trình thiết kế kỹ thuật công trình do tư vấn trong nước lập cần thiết phải thuê nhà thầu tư vấn nước ngoài có năng lực, kinh nghiệm để thực hiện công tác kiểm tra, tính toán, đối chứng hồ sơ thiết kế kỹ thuật.

Với mục tiêu nhằm đảm bảo kiểm soát chất lượng của hồ sơ thiết kế và kiểm soát chất lượng công trình trong quá trình thi công, về nguyên tắc Bộ Xây dựng ủng hộ kiến nghị của Bộ Giao thông vận tải trong việc lựa chọn nhà thầu tư vấn nước ngoài để tham gia thực hiện công tác thẩm tra hồ sơ thiết kế kỹ thuật phần cầu chính dây văng của cầu Mỹ Thuận 2.

Về việc lập, phê duyệt chi phí cho tư vấn nước ngoài: Công việc kiểm tra, tính toán, đối chứng hồ sơ thiết kế kỹ thuật phần cầu chính dây văng đối với kết quả thực hiện của nhà thầu tư vấn thiết kế trong nước là một trong những nội dung của công tác thẩm tra thiết kế. Công việc kiểm soát hỗ trợ nhà thầu xây lắp trong quá trình thi công là một trong những công việc của nhà thầu thi công xây lắp.

Vì vậy, đề nghị Bộ Giao thông vận tải xác định rõ nội dung, mục đích của các công việc dự kiến thuê nhà thầu tư vấn nước ngoài thực hiện để đảm bảo không trùng lặp về công việc cũng như chi phí tư vấn đầu tư xây dựng.

Chi phí thuê tư vấn nước ngoài được xác định theo các quy định: Tại Khoản 4, Điều 25, Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; tại Khoản 4, Điều 8, Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng và tại Điểm 5, 11 Mục I, Phần II, Quyết định số 79/QĐ-BXD ngày 15/02/2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về Công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng. Đề nghị Bộ Giao thông vận tải căn cứ các quy định nêu trên để xác định chi phí thuê tư vấn nước ngoài đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

Về phương án lựa chọn tư vấn nước ngoài: Theo báo cáo của Bộ Giao thông vận tải thì nội dung tư vấn thẩm tra thiết kế sẽ do nhà thầu tư vấn trong nước thực hiện, nội dung công việc của nhà thầu tư vấn nước ngoài là hỗ trợ kiểm tra, tính toán, đối chứng hồ sơ thiết kế kỹ thuật phần cầu chính dây văng với kết quả thực hiện của nhà thầu tư vấn thiết kế trong nước nhằm khắc phục các sai sót, thiếu sót của hồ sơ thiết kế, ngoài ra tư vấn nước ngoài còn kiểm soát, hỗ trợ nhà thầu thi công xây lắp trong quá trình thi công xây dựng công trình.

Vì vậy, để đảm bảo công việc thẩm tra của nhà thầu tư vấn trong nước và việc hỗ trợ của nhà thầu tư vấn nước ngoài không bị trùng lặp, đề nghị Bộ Giao thông vận tải nghiên cứu giải pháp tách phần thẩm tra cầu chính giao cho nhà thầu tư vấn nước ngoài, phần thẩm tra các hạng mục khác giao cho nhà thầu tư vấn trong nước, hoặc phương án liên danh giữa nhà thầu tư vấn trong nước và nhà thầu tư vấn nước ngoài để cùng thực hiện công tác thẩm tra phục vụ công tác thẩm định thiết kế dự án.

Về việc áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt: Việc lựa chọn nhà thầu nước ngoài thực hiện các công việc của dự án cần phải thực hiện theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

(Nguồn:baoxaydung.com.vn)
Tin cũ hơn

Tạp chí online

Ebook

Giới thiệu sách

Liên kết website