Hà Nội: Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo trong quản lý trật tự xây dựng

Sở Xây dựng vừa ban hành Văn bản số 9509/SXD-TTr gửi UBND các quận, huyện, thị xã về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Để tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác quản lý đất đai, quy hoạch kiến trúc, cấp phép xây dựng, quản lý trật tự xây dựng; kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế, khuyết điểm, Sở Xây dựng đề nghị UBND các quận, huyện, thị xã tăng cường công tác thông tin truyền thông, tuyên truyền các quy định của pháp luật về công tác quy hoạch, quản lý đất đai và trật tự xây dựng; huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, vận động để người dân biết và chấp hành các quy định của pháp luật cũng như để nâng cao nhận thức, tạo môi trường thuận lợi cho người dân thực hiện; Chỉ đạo các phòng, ban có liên quan sâu sát, quyết liệt trong công tác, tổ chức thực hiện nhiệm vụ quản lý được giao.

Đồng thời, tập trung chỉ đạo Đội Thanh tra xây dựng địa bàn; các phòng ban liên quan và UBND các phường, xã, thị trấn khẩn trương rà soát, xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm còn tồn đọng, nổi cộm trên địa bàn quản lý, không để phát sinh các trường hợp vi phạm mới theo chỉ đạo của Thường trực Thành ủy tại văn bản số 1087-CV/VPTU ngày 23/5/2017 và văn bản số 2752/UBND-ĐT ngày 05/6/2017 của UBND Thành phố. Tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung chỉ đạo của UBND Thành phố tại Kế hoạch số 122/KH-UBND ngày 01/6/2017 về "Tăng cường kỷ cương trong công tác quản lý, sử dụng đất; nâng cao hiệu quả sử dụng đất, ngăn chặn và xử lý tình trạng vi phạm pháp luật đất đai, lấn chiếm đất công, đất nông nghiệp trên địa bàn Thành phố" và Kế hoạch số 125/KH-UBND ngày 01/6/2017 về "Khắc phục các hạn chế, yếu kém; nâng cao hiệu quả công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch, tăng cường kỷ cương trong quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn Thành phố". Đồng thời, tổ chức kiểm điểm trách nhiệm và xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân buông lỏng, thiếu trách nhiệm trong công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng.

Chỉ đạo Đội Thanh tra xây dựng trên địa bàn phối hợp với UBND cấp xã tăng cường kiểm tra, kiểm soát thường xuyên đối với các công trình ngay từ khi khởi công đến khi kết thúc; Kiên quyết không để xảy ra công trình vi phạm nổi cộm, gây bức xúc dư luận tại địa bàn phụ trách (đặc biệt đối với các dự án đầu tư xây dựng, khu đô thị, khu trung tâm và khu vực mở đường theo quy hoạch...); Tăng cường kiểm tra, quản lý sau cấp phép và các công trình miễn phép.

Phối hợp chặt chẽ với Sở Xây dựng để giải quyết những tồn tại, bất cập trong bộ máy, cơ chế, chính sách để chỉ đạo lực lượng thanh tra xây dựng nâng cao năng lực, trình độ, ý thức trách nhiệm, kỷ cương, kỷ luật hành chính trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ và giải quyết những tồn tại, vướng mắc phát sinh trong quá trình xử lý vi phạm trật tự trên địa bàn; Từng bước khắc phục các hạn chế về cơ sở vật chất để bảo đảm điều kiện thực hiện nhiệm vụ, nâng cao chất lượng quản lý, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

(Nguồn:hanoi.gov.vn)
Tin cũ hơn

Tạp chí online

Ebook

Giới thiệu sách

Liên kết website