Kiểm tra chất lượng các cột tháp ăng ten trên cả nước

Bộ Xây dựng đã có Công văn 1316/BXD-GĐ gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư; các chủ đầu tư, chủ quản lý sử dụng cột tháp ăng ten về việc kiểm tra, rà soát chất lượng các công trình cột tháp ăng ten trên cả nước.

Trước đó, Bộ Xây dựng đã có nhiều văn bản đề nghị các đơn vị này thực hiện việc rà soát, kiểm tra, kiểm định đánh giá chất lượng, an toàn các cột tháp.

Qua số liệu báo cáo chưa đầy đủ của các đơn vị cho thấy công tác bảo trì, kiểm định chất lượng các công trình tháp thu, phát sóng viễn thông, truyền thanh, truyền hình (tháp truyền thông) đã được quan tâm, thực hiện. Tuy nhiên vẫn còn nhiều công trình chưa được thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ các nội dung bảo trì, kiểm định theo quy định. Bên cạnh đó, giao Sở Xây dựng chủ trì rà soát, kiểm tra việc thực hiện các công việc nêu trên và gửi báo cáo về Bộ Xây dựng trước ngày 31.7.2017 để theo dõi.

(Nguồn:thanhnien.vn)
Tin cũ hơn

Tạp chí online

Ebook

Giới thiệu sách

Liên kết website