Phát triển thành phố thông minh

UBND TP Hà Nội vừa có văn bản về chương trình hành động thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018.

Theo đó, thành phố xây dựng và từng bước hình thành các điều kiện phát triển thành phố thông minh; khuyến khích hỗ trợ thúc đẩy thành lập doanh nghiệp; quyết liệt thực hiện giải pháp nâng cấp quy mô, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư xã hội, nhất là vốn đầu tư công.

Rà soát, giải quyết tình trạng thiếu trường học công lập tại các khu vực đô thị hóa cao; đôn đốc tiến độ các dự án xã hội hóa xây dựng trường học; bảo tồn, phát huy giá trị di tích lịch sử văn hóa; đẩy mạnh cải thiện môi trường, môi sinh, an toàn thực phẩm, cung cấp nước sạch; bảo đảm xử lý chất thải rắn, chất thải y tế; tiếp tục chương trình trồng 1 triệu cây xanh; hạ ngầm cáp điện, thông tin trên các tuyến phố...

Cùng với đó, thành phố bảo đảm an sinh xã hội; hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho người nghèo. Tăng cường bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phòng chống tội phạm.

(Nguồn:hanoimoi.com.vn)
Tin cũ hơn

Tạp chí online

Ebook

Giới thiệu sách

Liên kết website