Quảng Bình: 11.700 hộ gia đình người có công với cách mạng đã hoàn thành xây dựng nhà ở

Chính sách hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở trong những năm qua luôn là một chủ trương lớn của Ðảng và Nhà nước. Tính đến tháng 01/2019, tại Quảng Bình, có 11.700 hộ gia đình người có công đã hoàn thành xây dựng nhà ở.

Một căn nhà hỗ trợ người có công với cách mạng đã được hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Từ số liệu của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Bình, thời gian qua đơn vị đã đôn đốc, hướng dẫn các địa phương đẩy mạnh thực hiện chính sách hỗ trợ về nhà ở cho các đối tượng xã hội theo các chương trình của Chính phủ, đạt được kết quả cụ thể như sau: Theo Chương trình hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng (Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, thực hiện từ năm 2013 đến 2018) đến nay, toàn tỉnh đã có 14.083 hộ/14.436 hộ nằm trong Đề án được phân bổ nguồn vốn xây dựng nhà ở, trong đó khoảng 11.700 hộ đã hoàn thành xây dựng nhà ở và 2.383 hộ đang triển khai xây dựng.

Năm 2018, tỉnh Quảng Bình tiến hành hỗ trợ kinh phí xây dựng mới cho 3.747 ngôi nhà và sữa chữa 6.645 ngôi nhà cho các hộ gia đình người có công. Thực hiện Quyết định số 635a/QĐ-UBND ngày 09/3/2018 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc phân bổ kế hoạch vốn Chương trình hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở từ nguồn ngân sách Trung ương năm 2018.

UBND tỉnh Quảng Bình đã phân bổ 268.641 triệu đồng vốn Chương trình hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở từ nguồn ngân sách Trung ương năm 2018 cho các huyện, thị xã, thành phố xây dựng và sửa chữa 10.392 ngôi nhà cho người có công với cách mạng, trong đó xây mới 3.747 nhà và sửa chữa 6.645 nhà.

Ông Võ Văn Tuần - Trưởng phòng Quản lý nhà và thị trường bất động sản (Sở Xây dựng tỉnh Quảng Bình) cho biết thêm: Theo kế hoạch, đến hết năm 2018, tỉnh Quảng Bình phải hoàn thành việc phân bổ nguồn vốn xây dựng nhà ở cho các hộ gia đình người có công thuộc Chương trình 22 này.

Tuy vậy, theo báo cáo của các huyện, thị xã, thành phố thì chúng tôi được biết, hơn 14.000 hộ người có công đã được UBND tỉnh cấp kinh phí, giải ngân về các huyện, thị xã; nhưng vẫn còn vài trăm hộ gia đình phía huyện, thị xã chưa phân bổ kinh phí hỗ trợ được, vì các lý do như tang gia, tuổi tác... như tại huyện Quảng Trạch còn hơn 100 hộ, các địa phương này xin chuyển thời gian phân bổ kinh phí hỗ trợ từ năm 2018 sang năm 2019.

Khi xét về tính khả thi của Chương trình hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, ông Lê Anh Tuấn - Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Quảng Bình nhận định: Quảng Bình là địa phương có số lượng người có công với cách mạng thuộc danh sách đối tượng được phê duyệt hỗ trợ kinh phí về nhà ở.

Qua nhiều năm thực hiện đã có trên 11.700 hộ được hoàn thành. Nhà ở cho người có công với cách mạng được xây mới, nâng cấp rõ rệt, đảm bảo cuộc sống tốt hơn, càng củng cố được mục tiêu đền ơn đáp nghĩa ban đầu của chương trình đặt ra.

(Nguồn:baoxaydung.com.vn)
Tin cũ hơn

Tạp chí online

Ebook

Giới thiệu sách

Liên kết website