TP.HCM ban hành quy định chế độ báo cáo thống kê ngành xây dựng

UBND TP.HCM vừa ban hành Quy định về chế độ báo cáo thống kê tổng hợp ngành xây dựng trên địa bàn TP.

Việc TP.HCM ban hành quy định báo cáo định kỳ nhằm quản lý tốt hơn lĩnh vực này (ảnh: Mạnh Cường)

Quy định này quy định về chế độ thông tin, báo cáo các chỉ tiêu thống kê quốc gia ngành xây dựng và tình hình hoạt động xây dựng trên toàn địa bàn TP. Đối tượng áp dụng Quy định này là các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan có trách nhiệm cung cấp thông tin, số liệu cho cơ quan quản lý nhà nước ngành xây dựng để tổng hợp báo cáo theo phân cấp và phục vụ công tác quản lý Nhà nước theo quy định.

Theo đó, chế độ báo cáo thống kê tổng hợp ngành xây dựng theo Thông tư số 06/2012/TT-BXD thì cơ quan quản lý Nhà nước về xây dựng làm đầu mối chịu trách nhiệm thực hiện chế độ báo cáo gồm: Cơ quan đầu mối cấp thành phố (Sở Xây dựng), cấp quận (UBND quận, huyện), cấp phường (UBND phường, xã, thị trấn).

Trong quy định này của TP chỉ rõ, đối với báo cáo tháng: Sở Xây dựng thực hiện và gửi về Bộ Xây dựng chậm nhất là ngày 15 của tháng sau tháng báo cáo. Báo cáo quý: Sở Xây dựng thực hiện và gửi về Bộ Xây dựng chậm nhất là ngày 15 của tháng đầu của quý kế tiếp sau quý báo cáo. Báo cáo năm: Sở Xây dựng thực hiện và gửi về Bộ Xây dựng chậm nhất là ngày 20 tháng 1 của năm sau năm báo cáo.

Cụ thể, đối với Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND các quận, huyện cần báo cáo 6 tháng, năm và cung cấp thông tin về đăng ký doanh nghiệp, đăng ký đầu tư có đăng ký kinh doanh ngành, nghề liên quan đến hoạt động xây dựng và tổng số công trình xây dựng hay tổng số các sự cố, chất lượng công trình trên địa bàn TP gửi về Sở Xây dựng tổng hợp.

Sở Quy hoạch - Kiến trúc, UBND các quận, huyện, Ban Quản lý các Khu Chế xuất và công nghiệp thành phố, Ban Quản lý Khu Nam, Ban Quản lý Khu đô thị Tây Bắc, Ban Quản lý Đầu tư xây dựng Khu đô thị Thủ Thiêm cần thực hiện và gửi thông tin, báo cáo về Sở Xây dựng. Bên cạnh đó, nhiều sở có liên quan đến các hoạt động này cũng được đề cập trong quy định mới.

Tất cả thông tin này được thành phố quy định phải báo cáo gửi về Sở Xây dựng chậm nhất là ngày 10/6, ngày 10/ 12, hoặc ngày 10/ 3 năm sau. Qua số liệu các đơn vị gửi về, Sở Xây dựng tổng hợp, gửi về Bộ Xây dựng chậm nhất là ngày 15/ 6, ngày 15/ 12, ngày 15/ 3 năm sau.

(Nguồn:baoxaydung.com.vn)
Tin cũ hơn

Tạp chí online

Ebook

Giới thiệu sách

Liên kết website