Thỏa thuận Đồ án Quy hoạch chung xây dựng đô thị Hoài Nhơn tỉnh Bình Định đến năm 2035

Sau khi nhận được Văn bản số 5110/UBND-KT ngày 23/8/2018 của UBND tỉnh Bình Định về việc thỏa thuận Đồ án Quy hoạch chung xây dựng đô thị Hoài Nhơn tỉnh Bình Định đến năm 2035 (Đồ án quy hoạch), Bộ Xây dựng có văn bản gửi UBND tỉnh Bình Định.

Thị trấn Tam Quan, huyện Hoài Nhơn. (Nguồn: Báo Bình Định Online)

Theo đó, Đồ án quy hoạch được lập căn cứ vào Quyết định số 2535/QĐ-UBND ngày 17/7/2017 của UBND tỉnh Bình Định về việc phê duyệt nhiệm vụ thiết kế quy hoạch chung xây dựng đô thị Hoài Nhơn huyện Hoài Nhơn đến năm 2035 (nhiệm vụ quy hoạch). Dự báo quy mô dân số đến năm 2035 trong nhiệm vụ và Đồ án quy hoạch đều xác định là 240.000 người (hiện trạng năm 2016 là 210.803 người).

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 44, Luật Quy hoạch đô thị năm 2009, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhiệm vụ và Đồ án quy hoạch chung đô thị mới có quy mô dân số dự báo tương đương với đô thị loại III trở lên (trên 100.000 người).

Vì vậy, việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch và Đồ án quy hoạch đô thị Hoài Nhơn tỉnh Bình Định thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ.

UBND tỉnh Bình Định đã có Văn bản số 5722/UBND-KT ngày 24/10/2017 gửi Thủ tướng Chính phủ, trong đó đề xuất Thủ tướng Chính phủ giao cho UBND tỉnh Bình Định lập và phê duyệt quy hoạch chung đô thị Hoài Nhơn tỉnh Bình Định đến năm 2035.

Theo Văn bản số 12437/VPCP-CN ngày 22/11/2017 của Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng đã có ý kiến chỉ đạo thực hiện việc quy hoạch xây dựng huyện Hoài Nhơn theo quy định của pháp luật.

Đồ án quy hoạch đang trong quá trình thẩm định, chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt nên việc triển khai lập quy hoạch chung đô thị mới Hoài Nhơn là chưa đủ căn cứ pháp lý.

Sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Bình Định đến năm 2035, Bộ Xây dựng sẽ phối hợp với UBND tỉnh Bình Định tiến hành triển khai lập quy hoạch chung đô thị mới Hoài Nhơn theo các quy định của Luật Quy hoạch đô thị năm 2009.

Bộ Xây dựng cũng đề nghị UBND tỉnh Bình Định chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện theo đúng quy định pháp luật hiện hành về quy hoạch đô thị.

(Nguồn:baoxaydung.com.vn)
Tin cũ hơn

Tạp chí online

Ebook

Giới thiệu sách

Liên kết website