Tỉnh ủy Kon Tum giao ban trực tuyến xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020

Sáng 09/7, đồng chí Nguyễn Văn Hùng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã chủ trì Hội nghị trực tuyến giao ban khối Đảng và giao ban với các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy quý II năm 2019, kết hợp đánh giá kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Tham dự tại điểm cầu tỉnh có các đồng chí: Y Mửi - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Hòa - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; A Pớt - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo UBND tỉnh; lãnh đạo các Sở, ban ngành trong tỉnh; thành viên Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới tỉnh.

Trong quý II -2019, các địa phương, đơn vị đã bám sát chương trình công tác, chỉ đạo của Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy và tình hình thực tế của địa phương, đơn vị để triển khai thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, như: Đã chuẩn bị chu đáo các điều kiện và tổ chức thành công Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2019-2024; Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp huyện lần thứ III-2019; tổ chức tốt kỳ thì THPT Quốc gia năm 2019; triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch tả lợn Châu Phi; giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự xây dựng trên địa bàn; đấu tranh phản bác các quan điểm, luận điệu sai trái của các thế lực thù địch, nhất là trên không gian mạng. Công tác tổ chức, cán bộ được thực hiện đúng quy trình, quy định. Đã triển khai tích cực, kịp thời, chặt chẽ, đảm bảo nghiêm minh, khách quan công tác kiểm tra, giảm sát, thi hành kỷ luật Đảng. Công tác đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội được chú trọng.

Sau 03 năm thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/TU, ngày 01-6-2016 của Tỉnh ủy về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020, có tính đến năm 2025 đã đạt nhiều kết quả nổi bật.

Đến nay, toàn tỉnh có 18 xã đạt 19/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới; trong đó, 17 được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; 8 xã đạt từ 15 - 18 tiêu chí; 19 xã đạt từ 10 - 14 tiêu chí; 41 xã đạt từ 5 - 9 tiêu chí, không còn xã đạt dưới 05 tiêu chí, giảm 10 xã so với năm 2015.

Việc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới đã góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn, hệ thống hạ tầng nông thôn được đầu tư đồng bộ, hình thức tổ chức sản xuất; trình độ dân trí, chất lượng nguồn lao động được nâng cao; chính trị, quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; vai trò dân chủ cơ sở được phát huy.

Sau khi nghe các Sở, ngành và các địa phương thảo luận, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị: Để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ thời gian tới, các cơ quan, đơn vị, địa phương cần tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt, có hiệu quả Kết luận số 948-KL/TU, ngày 02-11-2018 của Tỉnh ủy "về tình hình kinh tế-xã hội năm 2018; phương hướng, nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2019" và Chỉ thị số 20-CT/TU, ngày 09-01-2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy "về triển khai thực hiện các lĩnh vực đột phá trong năm 2019"; phát huy trách nhiệm của người đứng đầu, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện thắng lợi và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của ngành, địa phương mình trong năm 2019.

Đồng chí lưu ý, các ngành, địa phương cần chú trọng tập trung phối hợp tham mưu các Tiểu ban văn kiện, nhân sự và tổ chức phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 thực hiện tốt công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp của tỉnh theo đúng Chỉ thị số 35-CT/TW ngày ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị "về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng".

Đồng thời, cần tập trung hơn nữa công tác xây dựng Đảng; tiếp tục rà soát sắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp của các huyện; chú trọng phát huy vai trò của tập thể, cá nhân trên từng vị trí công tác, lĩnh vực; trong việc thực hiện kế hoạch sáp nhập các thôn, làng trên địa bàn, cần tiến hành lấy ý kiến của người dân, phải được sự đồng thuận của nhân dân mới triển khai thực hiện.

Đối với Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới, đồng chí yêu cầu các Sở, ngành, địa phương tập trung rà soát từng chỉ tiêu, tiêu chí và có kế hoạch cụ thể triển khai từng nhiệm vụ, giải pháp, xác định rõ mục tiêu phấn đấu để hoàn thiện và nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Nêu cao vai trò, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu; tâm huyết, toàn tâm toàn ý với công việc; phải sâu sát hơn nữa, làm việc trách nhiệm hơn nữa, nắm chắc tình hình thực tiễn địa phương để tham mưu hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn theo đúng lộ trình, kế hoạch đề ra…

(Nguồn:kontum.gov.vn)
Tin cũ hơn

Tạp chí online

Ebook

Giới thiệu sách

Liên kết website