Triển khai Dự án quản lý chất thải rắn tại 2 thành phố

Hiệp hội các đô thị Việt Nam (ACVN) và Liên đoàn các đô thị Canada (FCM) vừa thống nhất việc thực hiện dự án “Tăng cường quản lý chất thải rắn đô thị nhằm giảm thiểu khí gây biến đổi khí hậu Việt Nam” tại 2 thành phố là TP.Hội An (tỉnh Quảng Nam) và Tp Bắc Giang (tỉnh Bắc Giang).

Đây là dự án nhận được sự tài trợ của Bộ Môi trường và biến đổi khí hậu Canada và thực thi bởi FCM và ACVN.

Dự án kéo dài 2,5 năm, hỗ trợ hai thành phố nói trên thí điểm sáng kiến nhằm giảm khí thải gây biến đổi khí hậu có thời gian tồn tại ngắn hạn trong khí quyển thông qua tăng cường công tác quản lý chất thải rắn đô thị.

Dự án sẽ hỗ trợ các thành phố thụ hưởng dự án thực hiện 3 hợp phần gồm cải tạo bãi rác Cẩm Hà và kiểm soát/xử lý khí sản sinh tại bãi rác trong bối cảnh cải tạo khu vực này; thí điểm chương trình minh chứng tăng cường phân loại tại nguồn, thu gom và sản xuất phân ủ hữu cơ và đánh giá/tăng cường phân loại tập trung và hệ thống sản xuất phân từ chất thải hữu cơ tại cơ sở xử lý của thành phố; xây dựng chiến lược quản lý chất thải rắn đô thị nhằm định hướng cho việc ra quyết định trong tương lai.

(Nguồn:monre.gov.vn)
Tin cũ hơn

Tạp chí online

Ebook

Giới thiệu sách

Liên kết website