Triển khai đồng bộ các giải pháp để đẩy nhanh công tác quyết toán dự án đầu tư xây dựng hoàn thành

Ngày 19/3, UBND TP Hà Nội có Công văn số 1083/UBND-KT yêu cầu các sở, ban, ngành; UBND các quận, huyện, thị xã; Các Chủ đầu tư trực thuộc Thành phố công khai tình hình phê duyệt quyết toán dự án đầu tư xây dựng hoàn thành năm 2018.

Theo đó, tổng số dự án đầu tư xây dựng hoàn thành đã phê duyệt quyết toán trong năm 2018 là 2.204 dự án, với tổng số vốn đầu tư được quyết toán là 19.270.562 triệu đồng, trong đó: Vốn ngân sách cấp Thành phố quản lý là 110 dự án, với tổng số vốn đầu tư được quyết toán là 7.998.063 triệu đồng; Vốn ngân sách quận, huyện, thị xã quản lý là 2.094 dự án, với tổng số vốn đầu tư được quyết toán là 11.272.499 triệu đồng.

Qua thẩm tra, phê duyệt quyết toán đã giảm trừ so với giá trị đề nghị quyết toán của chủ đầu tư là 170.476 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 0,88% tổng giá trị đề nghị quyết toán của chủ đầu tư; trong đó vốn ngân sách cấp Thành phố quản lý là 59.169 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 0,73% tổng giá trị đề nghị quyết toán của chủ đầu tư; vốn ngân sách quận huyện, thị xã quản lý là 111.307 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 0,98% tổng giá trị đề nghị quyết toán của chủ đầu tư.

UBND Thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện, thị xã công khai số liệu phê duyệt quyết toán năm 2018 của các dự án đầu tư xây dựng hoàn thành được UBND Thành phố giao và phân cấp quản lý theo quy định tại Thông tư số 10/2005/TT-BTC ngày 02/02/2005 của Bộ Tài chính.

Thực hiện nghiêm túc việc lập, thẩm định, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành và xử lý vi phạm theo quy định tại Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 và Thông tư số 64/2018/TT-BTC ngày 30/7/2018 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước.

Triển khai đồng bộ các giải pháp để đẩy nhanh công tác quyết toán dự án đầu tư xây dựng hoàn thành.

(Nguồn:hanoi.gov.vn)
Tin cũ hơn

Tạp chí online

Ebook

Giới thiệu sách

Liên kết website