Xây dựng dự thảo nghị định mới về quản lý ODA

Theo dự thảo, vốn ODA được ưu tiên sử dụng để thực hiện chương trình, dự án hỗ trợ xây dựng chính sách, phát triển thể chế, tăng cường năng lực con người.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang lấy ý kiến dự thảo Nghị định về Quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài, thay thế Nghị định số 38/2013/NĐ-CP ngày 23/4/2013.

Theo dự thảo, vốn ODA được ưu tiên sử dụng để thực hiện chương trình, dự án hỗ trợ xây dựng chính sách, phát triển thể chế, tăng cường năng lực con người. Hỗ trợ trực tiếp cải thiện đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội, môi trường cho người dân.

Dự thảo cũng quy định nhiều hình thức để khu vực tư nhân tiếp cận, sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi như tham gia với tư cách một bên góp vốn trong các dự án PPP có sử dụng vốn ODA, vốn ưu đãi làm vốn đầu tư của Nhà nước.

(Nguồn:VTV.vn)
Tin cũ hơn

Tạp chí online

Ebook

Giới thiệu sách

Liên kết website