Giới thiệu

Viện Nghiên cứu
thiết kế đô thị

Thông tin phòng ban

ĐT: 22210888 (máy lẻ 709)

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ :

Vị trí, chức năng:

Viện Nghiên cứu thiết kế đô thị trực thuộc Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia là đơn vị sự nghiệp có thu, thực hiện các chức năng: tổ chức nghiên cứu khoa học và triển khai công nghệ phục vụ công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực quy hoạch xây dựng, thiết kế đô thị; thực hiện các hoạt động tư vấn trong lĩnh vực quy hoạch xây dựng, thiết kế đô thị, thiết kế công trình kiến trúc và dự án đầu tư; nghiên cứu và lập các đồ án quy hoạch xây dựng theo yêu cầu của Bộ, Viện và các địa phương

Viện Nghiên cứu thiết kế đô thị có biểu tượng riêng, được khắc con dấu theo mẫu quy định để giao dịch, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước, Ngân hàng và được đăng ký mã số thuế theo quy định của pháp luật.

Tên giao dịch tiếng Anh: Urban Design Institute, tên viết tắt: UDI

Nhiệm vụ, quyền hạn:

Viện Nghiên cứu thiết kế đô thị có các chức năng, nhiệm vụ cụ thể sau:

1. Tham gia các nhiệm vụ phục vụ công tác quản lý Nhà nước, xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực thiết kế đô thị theo yêu cầu của Viện;

2. Nghiên cứu tổ chức triển khai và thực hiện các chương trình, đề tài NCKH, các dự án tiền khả thi, khả thi, dự án và thiết kế kỹ thuật trong lĩnh vực thiết kế đô thị, thiết kế công trình và dự án đầu tư;

3. Nghiên cứu, biên soạn, ứng dụng các tiêu chuẩn, quy chuẩn trong quy hoạch xây dựng, thiết kế đô thị, Thiết kế công trình và dự án đầu tư;

4. Khảo sát địa hình, địa chất, thuỷ văn v.v...; 

5. Thực hiện các hoạt động tư vấn, dịch vụ kỹ thuật trong lĩnh vực quy hoạch xây dựng, thiết kế đô thị, Thiết kế công trình và dự án đầu tư bao gồm:

5.1. Tư vấn lập quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng các điểm dân cư nông thôn, thiết kế công trình; tư vấn lập dự án đầu tư; lập mô hình;

5.2. Tổ chức xây dựng thực nghiệm; tư vấn, tiếp nhận, ứng dụng và chuyển giao công nghệ mới trong công tác lập và quản lý quy hoạch xây dựng, thiết kế đô thị và thiêt kế công trình kiến trúc;

6. Hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài trong lĩnh vực quy hoạch xây dựng, thiết kế đô thị, kiến trúc công trình do vốn trong nước hoặc nước ngoài tài trợ;

7. Tham gia công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về quy hoạch xây dựng, thiết kế đô thị; nghiên cứu, biên soạn, xây dựng quy trình hướng dẫn quản lý quy hoạch xây dựng, thiết kế đô thị và kiến trúc công trình theo sự phân công, phân cấp của Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia;

8. Quản lý tài chính, tài sản của Viện theo các quy định của pháp luật và của Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia;

9. Quản lý về tổ chức bộ máy và các chế độ chính sách khác đối với cán bộ, viên chức theo các quy định của nhà nước và của Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia;

10. Viện được chủ động triển khai ký kết các hợp đồng kinh tế có giá trị dưới 10.000.000.000 VNĐ (Mười tỷ đồng).

11. Thực hiện các quy định, quy chế nội bộ về phân phối tiền lương và các chi phí của Viện, của đơn vị;

12. Thống kê, báo cáo định kỳ (theo quý) và đột xuất tình hình nhiệm vụ được giao theo quy định của Viện.

13. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Viện trưởng Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia, phù hợp với chức năng nhiệm vụ của đơn vị.

NHỮNG CÔNG VIỆC TIÊU BIỂU:

1. QHC XD khu KT cửa khẩu Móng Cái

2. QHC XD huyên Mê Linh

3. QHC XD huyện Ba Vì

4. QHC thị trấn Nỉ huyện Sóc Sơn đến 2030

5. Điều chỉnh QHC TP. Buôn Ma Thuột đến 2025

6. QHC đô thị vệ tinh Sóc Sơn đến 2030

7. QHC huyện Sóc Sơn

8. QHCT XD khu DL sinh thái và vui chơi giải trí tại xã Hoàng Tân huyện Hưng Yên và một phần xã Đại Yên, TP.Hạ Long, Quảng Ninh

9. QHPK 1/2000 và QHCT 1/500 tại khu đô thị nam TP. Hải Dương

10. QHPK 1/2000 phía Đông đường Trần Phú – Phạm Văn Đồng, TP. Nha Trang

11. QHCT bảo tồn phát huy giá trị di sản vịnh Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

12. QHCT khu đô thị Tân Phú, Bình Dương

12. Phương án thiết kế  khách sạn Bluebrid Đà Nẵng

GIẢI THƯỞNG:

• Ý tưởng tham dự cuộc thi P.A thiết kế kiến trúc các công trình văn hóa, thể thao tại phường Hồng Hải, TP. Hạ Long (Giải nhất 2012)

• Phương án thiết kế Trụ sở làm việc Ban QL Khu KT Đông Nam- Nghệ An (Giải nhất 2009)

• Đồ án QHCT hai bờ sông An Cựu - TP. Huế (Giải nhì, Giải thưởng Kiến trúc Quốc gia 2014)