Cấp bộ

Khí hậu đô thị trong giải pháp qui hoạch đô thị sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả
Khí hậu đô thị trong giải pháp qui hoạch đô thị sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

Thế kỉ 21 là thế kỉ của những biến đổi khí hậu và biến đổi khí hậu không chỉ là vấn đề môi trường mà còn là thách thức đối với sự phát triển. Năng lượng được coi là một trọng tâm của phát triển bền vững và giảm thiểu biến đổi khí hậu, thông qua các mục tiêu tiết kiệm năng lượng và nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng.

Tạp chí online

Ebook

Giới thiệu sách

Liên kết website