Đề xuất mô hình quy hoạch xây dựng trung tâm dịch vụ hỗ trợ sản xuất nông thôn phục vụ chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới

Chủ Nhiệm: Ths. KTS Vũ Hồng Sơn

(Nguồn:VIUP)

Tạp chí QHXD

Ebook

Giới thiệu sách

Liên kết website