Tin VIUP

Hội thảo 'Chia sẻ các sáng kiến vì khí hậu của các Thành phố Châu Á
Hội thảo 'Chia sẻ các sáng kiến vì khí hậu của các Thành phố Châu Á

Ngày 5/12, Sở Tài nguyên và môi trường Hà Nội phối hợp với Dự án cam kết thành phố tham vọng được Hội đồng quốc tế về các sáng kiến môi trường địa phương (ICLEI) tổ chức hội thảo 'Chia sẻ các sáng kiến vì khí hậu của các Thành phố Châu Á tham gia dự án Cam kết thành phố tham vọng'. PGS.TS.KTS. Lưu Đức Cường - Viện trưởng Viện Quy hoạch Đô thị và Nông thôn quốc gia (VIUP) - cơ quan điều phối thực hiện Dự án tham dự hội thảo.

Tạp chí online

Ebook

Giới thiệu sách

Liên kết website