Tin VIUP

VIUP: Tăng cường năng lực nghiên cứu lập Quy hoạch tỉnh
VIUP: Tăng cường năng lực nghiên cứu lập Quy hoạch tỉnh

Với vai trò là đơn vị tư vấn nghiên cứu quy hoạch xây dựng đầu ngành của Bộ Xây dựng, trong những năm qua Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia (VIUP) đã chủ động cùng với các đơn vị quản lý của Bộ Xây dựng tham gia tích cực vào công tác đóng góp ý kiến chuyên môn và phản biện xây dựng nội dung dự thảo Luật Quy hoạch, Luật sửa đổi các luật liên quan và các Nghị định hướng dẫn. Đồng thời, VIUP đã chủ động tham gia quá trình xây dựng khung pháp lý cho Quy hoạch tỉnh, đảm bảo cho đô thị phát triển hài hòa, bền vững.

Tạp chí QHXD

Ebook

Giới thiệu sách

Liên kết website