Tin VIUP

Hội nghị lấy ý kiến về danh sách nhân sự dự kiến đưa vào quy hoạch
Hội nghị lấy ý kiến về danh sách nhân sự dự kiến đưa vào quy hoạch

Căn cứ hướng dẫn số 49-HD/BCSĐ ngày 03/7/2017 của Ban cán sự đảng Bộ Xây dựng về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý; Thực hiện công văn số 394-CV/BCSĐ ngày 17/2/2020 của Ban cán sự đảng Bộ Xây dựng về việc rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2016-2021 và nhiệm kỳ 2021-2026. Sáng ngày 19/3/2020, VIUP tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt và hội nghị tập thể lãnh đạo mở rộng để lấy ý kiến về danh sách nhân sự dự kiến đưa vào quy hoạch. Tham dự hội nghị có Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Lưu Đức Cường, các đồng chí Phó Viện trưởng, các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ VIUP, trưởng, phó các đơn vị, chủ tịch công đoàn, bí thư đoàn thanh niên.

Tạp chí online

Ebook

Giới thiệu sách

Liên kết website