Tin VIUP

 VIUP tổ chức họp giao ban
VIUP tổ chức họp giao ban

Sáng ngày 1/11/2017, Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia tổ chức họp giao ban, báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác Quý III năm 2017 và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm các tháng cuối năm 2017. Cuộc họp do Q. Viện trưởng Lưu Đức Cường chủ trì với sự tham gia của các đồng chí Phó Viện trưởng và trưởng phó các đơn vị trực thuộc.

Tạp chí online

Ebook

Giới thiệu sách

Liên kết website