Tin VIUP

VIUP báo cáo đồ án quy hoạch xử lý chất thải rắn thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025, tầm nhìn 2050
VIUP báo cáo đồ án quy hoạch xử lý chất thải rắn thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025, tầm nhìn 2050

Ngày 28/11/2019, UBND TPHCM tổ chức hội nghị thẩm định đồ án quy hoạch xử lý chất thải rắn thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025, tầm nhìn 2050 do VIUP thực hiện. Ông Võ Văn Hoan - Phó chủ tịch UBND thành phố chủ trì hội nghị. Viện trưởng VIUP Lưu Đức Cường tham dự hội nghị.

Tạp chí online

Ebook

Giới thiệu sách

Liên kết website