Tin VIUP

Sinh hoạt học thuật tại VIUP
Sinh hoạt học thuật tại VIUP

Ngày 24/8/2017, Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia tổ chức buổi sinh hoạt học thuật với chủ đề “Phương pháp tiếp cận trong nghiên cứu lập đồ án QHXD” nhằm trao đổi, thảo luận về các hướng tiếp cận mới trong nghiên cứu xây dựng ý tưởng và lập đồ án quy hoạch xây dựng.

Tạp chí online

Ebook

Giới thiệu sách

Liên kết website