Tin VIUP

Đội văn nghệ VIUP tham gia Liên hoan văn nghệ quần chúng Bộ Xây dựng năm 2018
Đội văn nghệ VIUP tham gia Liên hoan văn nghệ quần chúng Bộ Xây dựng năm 2018

Ngày 4/4/2018, tại Hà Nội, Công đoàn Cơ quan Bộ Xây dựng khai mạc Liên hoan văn nghệ quần chúng kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống ngành Xây dựng (29/4/1958 - 29/4/2018), chào mừng Đại hội CĐXD Việt Nam lần thứ XIII.

Tạp chí online

Ebook

Giới thiệu sách

Liên kết website