Tin VIUP

Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh VIUP
Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh VIUP

Ngày 1/06/2017, Đoàn TNCSHCM Viện Quy hoạch Đô thị và Nông thôn Quốc gia (VIUP) đã long trọng tổ chức Đại hội Đoàn nhiệm kỳ 2017-2022. Đây là sự kiện chính trị quan trọng của tuổi trẻ VIUP, đánh dấu bước phát triển mới của tổ chức Đoàn và phong trào thanh niên VIUP.

Tạp chí online

Ebook

Giới thiệu sách

Liên kết website