Tin VIUP

Hội đồng KHKT VIUP góp ý đồ án QHC đô thị Hà Giang, tỉnh Hà Giang đến năm 2035
Hội đồng KHKT VIUP góp ý đồ án QHC đô thị Hà Giang, tỉnh Hà Giang đến năm 2035

Chiều ngày 4/11/2019, Hội đồng KHKT VIUP đã tổ chức họp góp ý đồ án QHC đô thị Hà Giang, tỉnh Hà Giang đến năm 2035. Hội đồng do Viện trưởng Lưu Đức Cường làm chủ tịch. Tham dự cuộc họp có khách mời là đại diện Cục Phát triển đô thị, Vụ Quy hoạch Kiến trúc thuộc Bộ Xây dựng và đại diện UBND thành phố Hà Giang.

Tạp chí QHXD

Ebook

Giới thiệu sách

Liên kết website