Tin VIUP

123
VIUP tổ chức hội thảo cuối kỳ báo cáo kết quả dự án

Hội thảo "Thoát nước đô thị bền vững kết hợp với nông nghiệp đô thị, thí điểm tại thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc Việt Nam" được VIUP tổ chức ngày 9/5/2019 nhằm giới thiệu sổ tay Hướng dẫn thoát nước đô thị bền vững kết hợp với nông nghiệp đô thị cũng như chia sẻ các kết quả và bài học kinh nghiệm qua quá trình triển khai áp dụng thí điểm mô hình tại thành phố Vĩnh Yên.

Tạp chí online

Ebook

Giới thiệu sách

Liên kết website