Tin VIUP

VIUP báo cáo đề tài với các Cục, Vụ chuyên môn thuộc Bộ Xây dựng
VIUP báo cáo đề tài với các Cục, Vụ chuyên môn thuộc Bộ Xây dựng

Ngày 20/3/2019, Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường chủ trì cuộc họp kiểm tra sản phẩm đề tài khoa học công nghệ độc lập cấp quốc gia "Nghiên cứu đổi mới toàn diện công tác lập quy hoạch đô thị tại Việt Nam " mã số 24/15-ĐTĐL.CN-CNN do Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia thực hiện.

Tạp chí online

Ebook

Giới thiệu sách

Liên kết website