Tin tức

Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ giữa VIUP và OOO “NIIPG”
Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ giữa VIUP và OOO “NIIPG”

Ngày 23/10/2017, tại trụ sở Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia Q. Viện trưởng Lưu Đức Cường cùng lãnh đạo Trung tâm Đào tạo và Hợp tác quốc tế đã có buổi làm việc với ông Sergey I.Kolosov – Giám đốc Tập đoàn nghiên cứu tư vấn CRG (Liên bang Nga) và ông Pavel Spirin. OOO “NIIPG” là công ty mẹ của Viện Quy hoạch Saint Pertersburg và trực thuộc tập đoàn CRG.

Tạp chí online

Ebook

Giới thiệu sách

Liên kết website