Tin tức

Đẩy mạnh triển khai thi hành văn bản quy phạm pháp luật về đầu tư PPP
Đẩy mạnh triển khai thi hành văn bản quy phạm pháp luật về đầu tư PPP

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành vừa ký Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 23/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh triển khai thi hành văn bản quy phạm pháp luật về đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) và đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư.

Tạp chí QHXD

Ebook

Giới thiệu sách

Liên kết website