Tin tức

Giữ tiêu chí phân loại dự án quan trọng quốc gia ở mức vốn 10.000 tỷ đồng
Giữ tiêu chí phân loại dự án quan trọng quốc gia ở mức vốn 10.000 tỷ đồng

Tiếp tục chương trình kỳ họp, sáng 13-6, với 439/450 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết bấm nút tán thành, Quốc hội đã thông qua Luật Đầu tư công (sửa đổi).

Tạp chí online

Ebook

Giới thiệu sách

Liên kết website