Tin tức

Nhiều giải pháp nâng cao chất lượng đô thị
Nhiều giải pháp nâng cao chất lượng đô thị

Từ đầu năm đến nay, Bộ Xây dựng đã triển khai nhiều giải pháp để đẩy mạnh công tác quản lý phát triển đô thị, hạ tầng kỹ thuật, nhà ở xã hội, đem lại những kết quả khả quan.

Tạp chí online

Ebook

Giới thiệu sách

Liên kết website