Tin tức

Giải trình về việc chậm quy hoạch khu đô thị vệ tinh
Giải trình về việc chậm quy hoạch khu đô thị vệ tinh

Theo Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng phê duyệt, Hà Nội có 5 đô thị vệ tinh. Tuy nhiên, việc triển khai đô thị vệ tinh gặp nhiều khó khăn, chậm so với quy định, ảnh hưởng đến việc sức ép quá tải của khu vực nội đô như mục tiêu đề ra.

Tạp chí online

Ebook

Giới thiệu sách

Liên kết website