Tin tức

TP Hồ Chí Minh thống nhất cấp phép xây dựng nhà ở riêng lẻ trên địa bàn đã có quy hoạch 1/2000
TP Hồ Chí Minh thống nhất cấp phép xây dựng nhà ở riêng lẻ trên địa bàn đã có quy hoạch 1/2000

UBND thành phố vừa giao Sở Xây dựng hướng dẫn UBND quận, huyện căn cứ chức năng quy hoạch trong đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 (quy hoạch phân khu) được duyệt và chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc xây dựng nhà ở theo quy định tầng cao về xây dựng nhà ở riêng lẻ trong khu đô thị hiện hữu để giải quyết cấp phép xây dựng nhà ở riêng lẻ thống nhất trên địa bàn thành phố.

Tạp chí online

Ebook

Giới thiệu sách

Liên kết website