Tin tức

Quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn TP Hà Nội là cần thiết
Quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn TP Hà Nội là cần thiết

Hiện các ý kiến đóng góp đều cho rằng, chủ trương Quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn TP Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 là đúng đắn và cần thiết.

Tạp chí online

Ebook

Giới thiệu sách

Liên kết website