Tin tức

Giao kế hoạch đầu tư vốn xây dựng Cơ quan đại diện
Giao kế hoạch đầu tư vốn xây dựng Cơ quan đại diện

Thủ tướng Chính phủ vừa giao kế hoạch đầu tư và danh mục dự án đầu tư vốn từ nguồn 70% lệ phí lãnh sự để thực hiện các dự án đầu tư xây dựng Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2016 - 2020 và năm 2018 cho Bộ Ngoại giao.

Tạp chí online

Ebook

Giới thiệu sách

Liên kết website