Tin tức

Phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch mạng lưới đường bộ
Phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch mạng lưới đường bộ

Nghiên cứu quy hoạch phát triển mạng lưới đường bộ quốc gia đến năm 2050, đưa ra lộ trình đầu tư phù hợp nhằm đáp ứng nhu cầu vận tải, đảm bảo kết nối ngành, góp phần bảo đảm quốc phòng, an ninh và môi trường.

Tạp chí online

Ebook

Giới thiệu sách

Liên kết website