Tin tổng hợp

Hàng loạt dự án vay vốn ODA kém hiệu quả, đội vốn hàng nghìn tỷ đồng
Hàng loạt dự án vay vốn ODA kém hiệu quả, đội vốn hàng nghìn tỷ đồng

Bên cạnh dự án thua lỗ, một loạt dự án vay vốn ODA vừa qua cũng rất kém hiệu quả, bị điều chỉnh tổng mức đầu tư so với phê duyệt ban đầu.

Tạp chí online

Ebook

Giới thiệu sách

Liên kết website