Tin tổng hợp

Chi phí đầu tư xây dựng phải được tính đúng, tính đủ cho từng dự án
Chi phí đầu tư xây dựng phải được tính đúng, tính đủ cho từng dự án

Đó là nguyên tắc quản lý chi phí đầu tư xây dựng được quy định trong Nghị định số 68/2019/NĐ-CP vừa được Chính phủ ban hành.

Tạp chí online

Ebook

Giới thiệu sách

Liên kết website