Tin tổng hợp

Kiểm soát chặt các dự án tác động đến môi trường
Kiểm soát chặt các dự án tác động đến môi trường

Sáng 12-8, tiếp tục chương trình phiên họp thứ 47, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã nghe báo cáo một số vấn đề lớn, tiếp thu, cho ý kiến để chỉnh lý dự thảo Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi).

Tạp chí QHXD

Ebook

Giới thiệu sách

Liên kết website