Tin tổng hợp

Đánh giá của JICA về triển khai ODA tại Việt Nam
Đánh giá của JICA về triển khai ODA tại Việt Nam

Chậm thanh toán, chậm thực hiện các thủ tục và chậm giải phóng mặt bằng đang là những vướng mắc cần được tháo gỡ ngay đối với các dự án ODA.

Tạp chí online

Ebook

Giới thiệu sách

Liên kết website