Tin tổng hợp

Xử lý khoảng trống pháp lý về sử dụng tài sản công liên quan dự án BT
Xử lý khoảng trống pháp lý về sử dụng tài sản công liên quan dự án BT

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã ra kết luận về việc xử lý khoảng trống pháp lý liên quan đến thực hiện Dự án BT.

Tạp chí online

Ebook

Giới thiệu sách

Liên kết website