Tin tổng hợp

Đề xuất mới về quản lý, sử dụng nhà đất phục vụ hoạt động đối ngoại của Nhà nước
Đề xuất mới về quản lý, sử dụng nhà đất phục vụ hoạt động đối ngoại của Nhà nước

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân đối với dự thảo Nghị định quy định việc quản lý, sử dụng nhà, đất phục vụ hoạt động đối ngoại của Nhà nước.

Tạp chí QHXD

Ebook

Giới thiệu sách

Liên kết website