Tin tổng hợp

Quốc hội thành lập đoàn giám sát quy hoạch đất đai
Quốc hội thành lập đoàn giám sát quy hoạch đất đai

Ông Phùng Quốc Hiển - Phó chủ tịch Quốc hội sẽ làm trưởng đoàn giám sát cùng với 9 thành viên khác thuộc các đơn vị có liên quan của Quốc hội.

Tạp chí online

Ebook

Giới thiệu sách

Liên kết website