Tin tổng hợp

Đông Anh xây dựng 15 đề án để phát triển huyện lên quận
Đông Anh xây dựng 15 đề án để phát triển huyện lên quận

Hiện huyện Đông Anh đã xây dựng kế hoạch thực hiện 15 đề án thành phần, nhằm hoàn thành các tiêu chí thực hiện Đề án Đầu tư xây dựng huyện thành quận giai đoạn 2020-2025.

Tạp chí online

Ebook

Giới thiệu sách

Liên kết website