Tin tổng hợp

Quản lý đầu tư phát triển đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu
Quản lý đầu tư phát triển đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu

Bộ Xây dựng đang dự thảo Nghị định về quản lý đầu tư phát triển đô thị (sửa đổi) để thay thế Nghị định số 11/2013/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý đầu tư phát triển đô thị; trong đó quy định phát triển đô thị theo khu vực, cũng như xây dựng đô thị tăng trưởng xanh, đô thị sinh thái, đô thị thông minh, thích ứng với biến đổi khí hậu...

Tạp chí QHXD

Ebook

Giới thiệu sách

Liên kết website