Tin tổng hợp

Đông Nam Bộ dẫn đầu về xây dựng nông thôn mới
Đông Nam Bộ dẫn đầu về xây dựng nông thôn mới

Vùng Đông Nam Bộ hiện có 311/445 xã đạt chuẩn nông thôn mới (đạt 69,89%, tăng 35,8% so với cuối năm 2015), trong đó, 2 tỉnh Đồng Nai và Bình Dương có 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Tạp chí online

Ebook

Giới thiệu sách

Liên kết website