Tin tổng hợp

Xây dựng dự thảo nghị định mới về quản lý ODA
Xây dựng dự thảo nghị định mới về quản lý ODA

Theo dự thảo, vốn ODA được ưu tiên sử dụng để thực hiện chương trình, dự án hỗ trợ xây dựng chính sách, phát triển thể chế, tăng cường năng lực con người.

Tạp chí online

Ebook

Giới thiệu sách

Liên kết website