Tin tổng hợp

Huy động mọi nguồn vốn để phát triển cơ sở hạ tầng Đà Nẵng
Huy động mọi nguồn vốn để phát triển cơ sở hạ tầng Đà Nẵng

Trong khuôn khổ của chương trình Diễn đàn Đầu tư 2017, chiều ngày 14/10, UBND TP Đà Nẵng và Bộ Kế hoạch và Đầu tư đồng chủ trì Hội nghị Thu hút đầu tư vào lĩnh vực phát triển cơ sở hạ tầng của TP Đà Nẵng. Hội nghị nhằm kết nối với các nhà tài trợ, các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài quan tâm về các dự án cơ sở hạ tầng ODA, PPP tại Đà Nẵng. Đồng thời, đây còn là diễn đàn trao đổi kinh nghiệm thực hiện các dự án ODA, PPP theo quy định hiện hành.

Tạp chí online

Ebook

Giới thiệu sách

Liên kết website