Tin tổng hợp

Quảng Ngãi: Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch quản lý chất thải rắn đến năm 2020
Quảng Ngãi: Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch quản lý chất thải rắn đến năm 2020

UBND tỉnh vừa có Quyết định phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020 đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 161/QĐ-UBND ngày 07/3/2013 đối với Bãi chôn lấp chất thải hợp vệ sinh Nghĩa Kỳ, huyện Tư Nghĩa.

Tạp chí online

Ebook

Giới thiệu sách

Liên kết website