Tin tổng hợp

Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung khu kinh tế Chân Mây – Lăng Cô
Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung khu kinh tế Chân Mây – Lăng Cô

Bộ Xây dựng có Văn bản số 1613/BXD-QHKT ngày 04/7/2018 gửi UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc điều chỉnh và tổ chức lập, thẩm định và phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch xây dựng chung khu kinh tế Chân Mây – Lăng Cô.

Tạp chí online

Ebook

Giới thiệu sách

Liên kết website