Tin tổng hợp

Điều chỉnh Quy hoạch cấp nước Hà Nội: Ưu tiên khai thác nguồn nước mặt
Điều chỉnh Quy hoạch cấp nước Hà Nội: Ưu tiên khai thác nguồn nước mặt

Điều chỉnh quy hoạch sử dụng nguồn nước cấp cho thủ đô Hà Nội theo hướng ưu tiên khai thác và sử dụng nguồn nước mặt, hạn chế khai thác và sử dụng nguồn nước ngầm. Từng bước giảm dần khai thác nguồn nước ngầm, nguồn nước ngầm không khai thác sẽ chuyển thành nguồn nước dự phòng.

Tạp chí QHXD

Ebook

Giới thiệu sách

Liên kết website