Tin tổng hợp

Cà Mau rà soát, bổ sung quy hoạch xây dựng nông thôn mới
Cà Mau rà soát, bổ sung quy hoạch xây dựng nông thôn mới

UBND tỉnh Cà Mau đã chỉ đạo các cấp, ngành tiếp tục rà soát, bổ sung, điều chỉnh quy hoạch xây dựng nông thôn mới bảo đảm tính đồng bộ, có tầm nhìn dài hạn. Thời gian tới, các địa phương chủ động làm tốt công tác quy hoạch, vận động các nguồn lực, từng bước đầu tư xây dựng hoàn thiện kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ở vùng nông thôn, theo phương châm "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và dân thụ hưởng".

Tạp chí online

Ebook

Giới thiệu sách

Liên kết website