Tin tổng hợp

Quảng Nam xem xét điều chuyển vốn các dự án chậm phê duyệt đầu tư
Quảng Nam xem xét điều chuyển vốn các dự án chậm phê duyệt đầu tư

UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu các ngành, địa phương tập trung đôn đốc các Chủ đầu tư hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục đối với những dự án khởi công mới năm 2019 để được giao vốn. Đến ngày 31/10/2019, nếu những dự án nào chưa phê duyệt quyết định đầu tư, sẽ xem xét điều chuyển vốn cho dự án khác.

Tạp chí online

Ebook

Giới thiệu sách

Liên kết website