Tin tổng hợp

Bổ sung 6.976 tỷ đồng vốn ODA cho các địa phương giai đoạn 2016 - 2020
Bổ sung 6.976 tỷ đồng vốn ODA cho các địa phương giai đoạn 2016 - 2020

Ngày 8/8/2017, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu Hỗ trợ vốn đối ứng ODA cho các địa phương giai đoạn 2016 - 2020 tại Quyết định số 1162/QĐ-TTg.

Tạp chí online

Ebook

Giới thiệu sách

Liên kết website