Tin quốc tế

Phát triển đường bộ an toàn với công nghệ 4.0
Phát triển đường bộ an toàn với công nghệ 4.0

Bộ Địa chính và Giao thông Hàn Quốc vừa công bố dự thảo chiến lược phát triển mạng lưới đường bộ ứng dụng các công nghệ 4.0 gồm: dữ liệu lớn (big data), trí tuệ nhân tạo (AI), Internet vạn vật (IoT).

Tạp chí online

Ebook

Giới thiệu sách

Liên kết website