Tin quốc tế

Covid-19 tác động đến tư duy quy hoạch đô thị
Covid-19 tác động đến tư duy quy hoạch đô thị

Đại dịch Covid-19 có tác động đến tư duy quy hoạch đô thị và hoạch định chính sách trên thế giới? Nếu có, nó sẽ thay đổi như thế nào? Đó là câu hỏi đã và đang đặt ra cho các nhà quy hoạch và các nhà hoạch định chính sách.

Tạp chí QHXD

Ebook

Giới thiệu sách

Liên kết website