Tin quốc tế

10 công trình được mong đợi trong năm 2018
10 công trình được mong đợi trong năm 2018

Một khu nhà hát liên hợp khổng lồ ở Đài Bắc và một nhà máy điện ở Copenhagen với mái nhà có độ dốc là một trong số 10 tòa nhà hàng đầu của nhà biên tập Amy Frearson mong đợi vào năm 2018.

Tạp chí online

Ebook

Giới thiệu sách

Liên kết website