Tin quốc tế

Kinh nghiệm quản lý chứng chỉ hành nghề xây dựng tại một số nước trên thế giới
Kinh nghiệm quản lý chứng chỉ hành nghề xây dựng tại một số nước trên thế giới

Chất lượng công trình xây dựng là những yêu cầu về an toàn, bền vững, kỹ thuật và mỹ thuật của công trình nhưng phải phù hợp với quy chuẩn và tiêu chuẩn xây dựng, các quy định trong văn bản quy phạm pháp luật có liên quan và hợp đồng kinh tế. Ngoài quản lý chặt các hoạt động xây dựng thì mỗi quốc gia trên thế giới lại có những quy định riêng cho việc quản lý chứng chỉ hành nghề xây dựng cho các tổ chức hoặc cá nhân.

Tạp chí QHXD

Ebook

Giới thiệu sách

Liên kết website