Tin quốc tế

Đánh thuế căn nhà thứ 2, nhìn từ các nước trên thế giới
Đánh thuế căn nhà thứ 2, nhìn từ các nước trên thế giới

Trên thị trường bất động sản (BĐS), thông tin về việc Bộ Tài chính đang dự định sẽ đánh thuế những người sở hữu từ 2 ngôi nhà ở trở lên, đã nhận được không ít những ý kiến thuận chiều và ngược chiều. Vậy nhìn từ thực tiễn của các nước trên thế giới, họ đã đánh thuế như thế nào với ngôi nhà thứ 2, để Việt Nam có thể chắt lọc và áp dụng.

Tạp chí online

Ebook

Giới thiệu sách

Liên kết website