Tin VIUP

Tiếp đại diện Ngân hàng Thế giới
Tiếp đại diện Ngân hàng Thế giới

Ngày 7/9/2017, Q. Viện trưởng Lưu Đức Cường cùng các chuyên gia VIUP đã có buổi tiếp ông Zhiyu Jerry Chen, chuyên gia cao cấp về kinh tế đô thị - Điều phối Chương trình Phát triển đô thị và Quản lý Rủi ro Thiên tai ở Việt Nam thuộc Ngân hàng Thế giới và ông Đặng Đức Cường, chuyên gia cao cấp của WB tại Việt Nam.

Tạp chí online

Ebook

Giới thiệu sách

Liên kết website