Tin VIUP

VIUP tổ chức nghiệm thu đề tài NCKH
VIUP tổ chức nghiệm thu đề tài NCKH

Ngày 3/12/2018, Hội đồng KHKT VIUP đã họp nghiệm thu cấp cơ sở đề tài "Nghiên cứu đề xuất giải pháp quy hoạch mạng lưới giao thông đường thủy trong hệ thống giao thông đô thị tại đồng bằng sông Cửu Long" do ThS.KTS Cao Sĩ Niêm làm chủ nhiệm.

Tạp chí online

Ebook

Giới thiệu sách

Liên kết website