Tin VIUP

Hội đồng KHKT VIUP góp ý nhiệm vụ QHC xây dựng Khu du lịch quốc gia Hồ Núi Cốc tỉnh Thái Nguyên đến năm 2030
Hội đồng KHKT VIUP góp ý nhiệm vụ QHC xây dựng Khu du lịch quốc gia Hồ Núi Cốc tỉnh Thái Nguyên đến năm 2030

Ngày 7/3/2018, Hội đồng Khoa học kỹ thuật Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia đã họp góp ý nhiệm vụ QHC xây dựng Khu du lịch quốc gia Hồ Núi Cốc tỉnh Thái Nguyên đến năm 2030. Viện trưởng Lưu Đức Cường chủ trì cuộc họp.

Tạp chí online

Ebook

Giới thiệu sách

Liên kết website