Tin VIUP

Hội nghị thẩm định “Nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Nam Định đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050”
Hội nghị thẩm định “Nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Nam Định đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050”

Ngày 7/1/2019, tại trụ sở Bộ Xây dựng đã diễn ra Hội nghị thẩm định “Nhiệm vụ Quy hoạch chung đô thị Nam Định đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050” (Nhiệm vụ). Tham dự Hội nghị có đại diện các Bộ, ngành liên quan, các Hội, Hiệp hội chuyên ngành, đại diện lãnh đạo UBND tỉnh Nam Định, UBND TP. Nam Định.

Tạp chí online

Ebook

Giới thiệu sách

Liên kết website