Tin VIUP

Hướng dẫn mới về xác định đơn giá nhân công xây dựng từ 15/02/2020
Hướng dẫn mới về xác định đơn giá nhân công xây dựng từ 15/02/2020

Bộ Xây dựng ban hành Thông tư 15/2019/TT-BXD hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng.

Tạp chí QHXD

Ebook

Giới thiệu sách

Liên kết website