Tin VIUP

Hội đồng khoa học kỹ thuật VIUP xét duyệt đề tài
Hội đồng khoa học kỹ thuật VIUP xét duyệt đề tài "Nghiên cứu quy hoạch xây dựng nông thôn mới quy mô cấp huyện"

Ngày 3/8/2018, Hội đồng khoa học kỹ thuật VIUP do PGS.TS.KTS Lưu Đức Cường - Viện trưởng làm chủ tịch đã họp xem xét, đánh giá nội dung đề tài "Nghiên cứu quy hoạch xây dựng nông thôn mới quy mô cấp huyện". Đề tài này do Viện Quy hoạch xây dựng phát triển nông thôn thực hiện.

Tạp chí online

Ebook

Giới thiệu sách

Liên kết website