Nghiên cứu lập đồ án quy hoạch xây dựng huyện nông thôn mới

Chủ nhiệm đề tài: Ths.KTS Vũ Hồng Sơn

Thư kí khoa học: Ths.KS Bùi Văn Phương

 

 

(Nguồn:VIUP)

Tạp chí QHXD

Ebook

Giới thiệu sách

Liên kết website