Nghiên cứu thiết kế cây xanh trong các đồ án Quy hoạch đô thị Việt Nam

Chủ nhiệm đề tài: Ths. KTS. Nguyễn thị Hồng Diệp

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG QUY HOẠCH CHI THIẾT KẾ CÂY XANH ĐƯỜNG PHỐ TẠI MỘT SÔ ĐÔ THỊ VIỆT NAM ....

1.1. Khái niệm cây xanh đường phố.........................................

1.1.1. Khái niệm cây xanh đường phố........................

1.1.2. Ý nghĩa cây xanh trong đô thị ..........................

1.1.3. Phân loại cây xanh đường phố .........................

1.2. Tổng quan thực trạng quy hoạch thiết kế cây xanh đường phố trong các đô thị của Việt Nam .......

1.2.1. Phân loại đường phố trong đô thị .....................

1.2.2. Tổng quan các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành liên quan tới quy hoạch, quản lý cây xanh đô thị

1.2.3. Tổng quan thực trạng quy hoạch cây xanh đường phố trong các đồ án quy

hoạch đô thị ( Quy trình, đơn giá…) ..................................

1.2.4. Tổng quan thiết kế cây xanh đường phố tại một số đô thị Việt Nam..

1.3. Tổng quan thực trạng quản lý cây xanh đường phố tại một số đô thị của Việt Nam..

1.3.1. Tổ chức thực hiện, Quản lý cây xanh đường phố Việt Nam

1.3.2. Ý thức cộng đồng .............................................

1.4. Tổng kết chương 1 ..............................................................

CHƯƠNG 2. NGHIÊN CỨU CÁC CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN TRONG CÔNG TÁC QUY HOẠCH THIẾT KẾ CÂY XANH ĐƯỜNG PHỐ TẠI VIỆT NAM VÀ MỘT SỐ NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI .....

2.1. Xác định các yếu tố ảnh hưởng tới thiết kế cây xanh đường phố..

2.1.1. Điều kiện tự nhiên: Khí hậu, thời tiết, vi khí hậu khu vực..

2.1.2. Địa chất thổ nhưỡng địa phương .......................

2.1.3. Điều kiện địa hình, địa điểm ảnh hưởng tới cây xanh đường phố..

2.2. Cơ sở quy hoạch, thiết kế cây xanh đường phố ..............

2.2.1. Cơ sở xác định tiêu chí, chỉ tiêu, phân loại cây xanh đường phố..

2.2.2. Cơ sở xác định tính an toàn cây xanh đường phố..

2.3. Một số kinh nghiệm thiết kế, quy hoạch cây xanh đường phố ở một số nước trên thế giới và Việt Nam.........

2.3.1. Kinh nghiệm quy hoạch, quản lý cây xanh đường phố ở một số nước trên thế giới (chỉ tiêu; thiết kế quy hoạch; Quản lý).......................

2.3.2. Kinh nghiệm thiết kế quy hoạch cây xanh đường phố ở một số đô thị Việt Nam ........

2.4. Các cơ sở thiết kế cây xanh đường phố với công trình kiến trúc và HTKT.

2.4.1. Cây xanh với công trình kiến trúc ....................

2.4.2. Cây xanh với hệ thống hạ tầng kỹ thuật ...........

2.5. Tổng kết các giải pháp thiết kế cây xanh đường phố với công trình kiến trúc và HTKT ..................

2.6. Tổng kết chương 2 ........

CHƯƠNG 3. ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP TỔNG THỂ THIẾT KẾ CÂY XANH ĐƯỜNG PHỐ TRONG CÁC ĐỒ ÁN QUY HOẠCH ĐÔ THỊ

3.1. Nguyên lý chung quy hoạch thiết kế cây xanh đường phố trong đồ án quy hoạch

3.1.1. Đối với quy hoạch chung .................................

3.1.2. Đối với Quy hoạch phân khu............................

3.1.3. Đối với Quy hoạch Chi tiết ..............................

3.2. Xác định chỉ tiêu, tiêu chí cây xanh đường phố...............

3.2.1. Đối với quy hoạch chung .......................

3.2.2. Đối với Quy hoạch phân khu............................

3.2.3. Đối với Quy hoạch Chi tiết ..............................

3.3. Đề xuất cây xanh đường phố theo phân cấp mạng lưới đường phố đô thị…

3.3.1. Đường phố chính đô thị....................................

3.3.2. Đường phố liên khu vực...................................

3.3.3. Đường xe đạp ...................................................

3.3.4. Vỉa hè – đi bộ ...................................................

3.4. Đề xuất các giải pháp thiết kế tổng thể cây xanh đường phố

3.4.1. Đối với đường phố cũ đã ổn định.....................

3.4.2. Đối với các đường phố cần chỉnh trang............

3.4.3. Đối với tuyến đường mới .................................

3.4.4. Đối với dải phân cách.......................................

3.4.5. Đối với đảo giao thông, Bulva .........................

3.4.6. Đối với quảng trường .......................................

3.4.7. Quy hoạch cây xanh đối với hệ thống hạ tầng kỹ thuật ( chiếu sáng, bãi đỗ xe, thoát nước mưa).......

3.5. Đề xuất các giải pháp thực hiện và quản lý cây xanh đường phố:

3.5.1. Xã hội hóa thực hiện và quản lý cây xanh đường phố

3.5.2. Nâng cao năng lực đội ngũ quản lý chuyên ngành

3.5.3. Kế hoạch dự trữ đất trồng cây trên đường........

3.6. Tổng kết chương 3 ..............................................................

 

 

(Nguồn:VIUP)

Tạp chí QHXD

Ebook

Giới thiệu sách

Liên kết website