Quy hoạch
Tìm đồ án theo địa lý
< Trở lại danh sách

Điều chỉnh QHCXD TP.Quảng Ngãi đến năm 2030

Vị trí : Thành phố Quảng Ngãi - Tỉnh Quảng Ngãi

Quy mô : 3.717 ha

Chủ đầu tư : Sở xây dựng tỉnh Quảng Ngãi

Hợp tác quốc tế : Development Design Group Incorporated (Mỹ)

Quyết định phê duyệt : số 2116/QĐ - UBND ngày 31/12/2010

Năm thực hiện : 2008

Hợp tác Quốc tế khác