Quy hoạch
Tìm đồ án theo địa lý
< Trở lại danh sách

HYATT PLACE - ĐÀ NẴNG

Vị trí : THành phố Đà Nẵng

Chủ đầu tư : Công ty Cổ phần Bluebird

Năm thực hiện đồ án : 2010

Đơn vị hợp tác : Công ty wAtG (Winberly Allison Tong & Goo)

Hợp tác Quốc tế khác