Quy hoạch
Tìm đồ án theo địa lý
< Trở lại danh sách

QHC XD khu kinh tế Vũng Áng - Hà Tĩnh

Vị trí: 9 xã: Kỳ Nam, Kỳ Phương, Kỳ Lợi, Kỳ Long, Kỳ Liên, Kỳ Thịnh, Kỳ Trinh, Kỳ Hà, Kỳ Ninh thuộc huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh

Quy mô: 10.151 ha

Quyết định phê duyệt số: 1076/QĐ-TTg

Năm thực hiện: 2007

Quy hoạch chung đô thị khác