Quy hoạch
Tìm đồ án theo địa lý
< Trở lại danh sách

QHC đô thị Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang đến năm 2040

Vị trí: đô thị Ngã Bẩy, tỉnh Hậu Giang.

Quy mô:  7.806 ha.

Quyết định phê duyệt số: 1012/QÐ-UBND ngày 1 tháng 7 năm 2019

Năm thực hiện: 2019.

Quy hoạch chung đô thị khác