Quy hoạch
Tìm đồ án theo địa lý
< Trở lại danh sách

QHC thành phố Vị Thanh và vùng phụ cận, tỉnh Hậu Giang đến năm 2040

Vị trí: thành phố Vị Thanh và vùng phụ cận, tỉnh Hậu Giang

Quy mô:  18.944 ha

Quyết định phê duyệt số: 908/QÐ-UBND ngày12 tháng 06 năm 2019

Năm thực hiện: 2019.

Quy hoạch chung đô thị khác