Quy hoạch
Tìm đồ án theo địa lý
< Trở lại danh sách

Quy hoạch xây dựng Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn, tỉnh Hà Giang, đến năm 2030

Vị trí: huyện Đồng Văn, Mèo Vạc, Yên Minh, Quản Bạ tỉnh Hà Giang

Quy mô: 232,606 ha

Quyết định phê duyệt số: 438/QĐ-TTg ngày 07 tháng 04 năm 2017

Năm hoàn thành:  2017

Quy hoạch chung đô thị khác